Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği 


Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik,16/7/2020 tarih ve 31187 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.